Mossa på takpannor kan orsaka skador

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan även förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det viktigt att inte låta mossa växa på taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det runt tusen olika sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten ganska löst i underliggande material. Det är alltså inte svårt att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna lite skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig och sur miljö vilket gör att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att växa på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett problem som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men också under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är viktigt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står nära huset och ger skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan borta är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Detta är en metod som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Till exempel bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är väldigt miljöfarligt och dessutom högst hälsovådligt och kan vid förtäring leda till döden.

Det är alltså väldigt viktigt att tänka på hur illa man vill ha bort mossan och vad annars man kan göra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att borsta bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta bort mossa – man bör ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor och tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man använda miljövidriga medel.