En jämförelse mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är ibland väldigt lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar nog också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor har bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att växa där det finns fukt och skugga, alltså gärna i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong och skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar växa på taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, löv och även mossporer på taket. Detta utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom konstant öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern kommer och mossan utsätts för minusgrader. Alltså är det viktigt att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det gör att mossan inte trivs och därför inte börjar växa.

Det finns i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat växa på taket. Det bästa sättet är att ta bort mossan för hand, men det är ett ganska enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en helt vanlig färgskrapa. Vissa arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara lite mer styrka och envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande problem. Att mossa fått övertaget beror nästan alltid på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill få en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att åtgärda innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak eftersom de missfärgar pannorna.

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs på stenar och utsöndrar då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan ta upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta väldigt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav och islandslav. Lavar har flera användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder användning av lav i brödbakning och islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man använda olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger olika nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och vacker rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man kanske kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp.