Mossa på tak och takpannor

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och trist intryck, huset ser kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus med rena, fräscha takpannor. Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan också leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har därför lett till att mossor av olika slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på tak. Mossa är en tålig växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig även då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte bara återuppstånden mossa när det blir blött, det blir även mer mossa än tidigare.

Mossa gillar att växa på tak som gärna ligger i skugga, till exempel på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kallt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det enligt fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det viktigt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det bästa sättet att slippa mossa på taket är att jobba i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver klart inte hugga ner träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger över huset.

Ett gammalt knep att hålla koppar borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få fäste på takpannorna. Det hjälper inte lika bra om man har befintlig mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en torr dag. Därefter kan man eventuellt använda sig av medel som dödar mossan. De ska dock användas med stor försiktighet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att tvätta med högtryckstvätt för att få bort mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader innan – kan man lägga på Fulstopp. Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dör och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – vissa ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.