Påväxt av olika mikrober

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken eller vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilket form det rör sig om en god idé att försöka få bort det innan det ställer till med större besvär.

En mikrob är en levande organism som man inte kan se med blotta ögat. Vad som räknas hit är ibland diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en mycket bred grupp organismer, där vissa kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är bara hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som vissa bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och vissa arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första steg är alltså att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet uppstår i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa på rent kakel, men ofta samlas det i fogarna små hudrester, tvålrester och annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, förutom att se över ventilationen, att tvätta grundligt med diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, bör man inte använda ämnen lösta i vatten eftersom det oftast leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, på grund av den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken på släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan också bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en speciell maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå detta förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av olika firmor som sysslar med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undvika att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.