Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att behöva göra en alg, moss och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa olika metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel. Utomhus bör man så fort påväxt upptäcks, behandla med Fulstopp. Då dödas påväxten och börjar regna bort – man kan också efter 24 timmar tvätta bort den. Det viktiga är att få stopp. Fulstopp är det bästa, samma produkt tar alla påväxter, även svarta prickar.

Påväxt kan förebyggas genom att oangripna ytor behandlas med Tvärstopp. Det sätter tvärstopp för påväxten.

Men om man nu glömt att förebygga då?

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det finns betong som har påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man verkligen har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med olika rengöringsmedel som man kan använda för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det bästa.

I en undersökning som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Tyvärr var Fulstopp inte med i testen, det är ny svensk teknik som enkelt skulle toppa Folksams test.

Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Eller få både tvätt och efterskydd till bra pris med Fulstopp – senaste tekniken.