Mossa, en ovälkommen gäst

Mossa är nästan alltid grön, har en kort stam men saknar rötter, eller har små rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn och fukt i närliggande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Många arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om kyla, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är svårt att ta bort. Det första man ska ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa just där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men rätt otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en god idé att se över gräsmattans dränering då det är en vanlig orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och använda kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, samt på hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Detta för att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det viktigt att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt ta bort mossan med torrborste. Det är ett jobbigt och farligt sätt att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man ska bekämpa förebyggande.

En billig och väl fungerande metod är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan få grepp och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i förebyggande syfte för att det ska ha funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man använda sig av olika medel, till exempel mossa GTI, Järnsulfat Turbo och järnsulfat löst i vatten. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med vatten (100-200 gram järnsulfat till 10 liter vatten) för att få samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på allt-fraktfritt.se och liknande affärer. Där finns också ejektordunk och spridarramp till vattenkanna, så man kan vattna ut snabbt och bekvämt..

{järnvitriol|weibulls|järnsulfat|mossa i gräsmattan|mossa gti|järnfosfat|järnvitrol|ogräs i gräsmattan|järnsulfat mot mossa|järnsulfat mossa|mossbekämpning|ta bort mossa|ta bort mossa på stenplattor|mossa i gräsmatta|järnvitriol inomhus|järnvitriol fasad|järnvitriol på tryckimpregnerat|järnvitriol köpa|mossmedel|få bort mossa i gräsmattan|järnsulfat mot sniglar|mossa i gräsmattan vad göra|mossa på stenplattor|spridarramp|mossa gräsmatta|järnsulfat köpa|gräsmatta mossa|järnvitriol pris|köpa järnsulfat|järnsulfat mossa dosering}

Oavsett om man använder det dyrare alternativet färdigblandad mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man ska tänka på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man inget annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att slippa mossa är det bästa man kan göra att jobba förebyggande, med god dränering och näringsrik jord med neutral pH.