Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan ibland se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att veta vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt sätt.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som inte har blomma. De gillar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det viktigt att se till så att dränering är bra. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan också växa på takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan orsaka fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns också risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara rätt knepigt att få bort mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en klar risk för fall, och man ska vara vaksam om man har takplattor av betong då dessa lätt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt sätta upp en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast sker detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och mycket stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar oftast ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger ger en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med till exempel Falu rödfärg) ska man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är viktigt att använda munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska prova om man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska överväga att använda ett klor- eller borbaserat algdödande ämne då dessa är väldigt miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar tycker om att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och vissa kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte helt tar bort lavarna. Detta då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns alltså olika sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att veta vilket!